aller au menu aller au contenu

De pensioenmarkt is volop in beweging. Verschillende factoren maakten een hervorming van het huidige Defined Benefit pensioenstelsels onvermijdelijk. Met de Wtp is een belangrijke stap gezet naar een toekomstbestendig pensioenstelsel. De Nederlandse pensioensector staat aan de vooravond van de grootste verandering in de afgelopen decennia.
 
De pensioenfondsen en haar ketenpartijen zullen goed samen moeten werken om de Wtp succesvol te kunnen implementeren. Er komen nieuwe werkzaamheden en nieuwe afhankelijkheden tussen ketenpartijen. Deze afhankelijkheden stonden eerder al centraal in het rapport ‘Inzicht door Overzicht,’ dat wij in augustus 2022 publiceerden.
 
Het rapport  ‘Waarom WTP om een midden functie vraagt’ geeft antwoorden op een groot aantal vragen die voortvloeiden uit het rapport ‘Inzicht door Overzicht’. Zoals waarom een midden-functie noodzakelijk is. Welke ketenpartijen dragen bij aan de midden-functie. En hoe de midden-functie kan bijdragen aan frequentere informatie, helderdere communicatie en zo een persoonlijker toekomstbestendig pensioenstelsel.
 
Wij geloven dat de uitvoeringsketen zo sterk is als de zwakste schakel. We vinden het daarom van groot belang om informatie publiekelijk beschikbaar te stellen die bijdraagt aan co-creatie van de nieuwe pensioenfonds bedrijfsprocessen en het versterken en standaardisering van de keten. Met als uiteindelijk doel dat Nederlanders kunnen blijven rekenen op een goed pensioen en daar ook vertrouwen in hebben.

Met ons Europese Pensioencentrum is de ambitie pensioenfondsen in heel Europa te bedienen. Wij maken voor onze klanten relevante custody en asset servicing-processen veilig, kostenefficiënt en begrijpelijk. Wij nodigen u graag uit om met ons eens van gedachten te komen wisselen over onze pensioenvisie.

Klik hier om het rapport te downloaden. Wij wensen u veel leesplezier!

 
Sikko van Katwijk,
Country Managing Director CACEIS NL en UK

Important information – CACEIS’ corporate identity is currently being used to sell fraudulent term deposit products. CACEIS has nothing to do with such offers and does not even sell investment products. Please be vigilant and avoid becoming the victim of this type of fraud.
x