aller au menu aller au contenu

Securities lending en financiering - Een terugblik op een ongekend jaar en vooruitzichten op 2021

© Thananit

De securities lending- en financieringssector had een uitdagend jaar met de aanzienlijke gevolgen van de Covid-19-crisis voor de handelsactiviteiten. We bespreken het jaar 2020 en beoordelen de vooruitzichten voor 2021 met de experts van CACEIS.

2020 was een uitdagend jaar voor de wereld en de effectenindustrie. Toen de Europese economieën aan het begin van de crisis begonnen te beven, ontstonden er gezien de hoge volatiliteit enkele uitstekende kansen op de markt.

Hoewel veel klanten zich grote zorgen maakten over de situatie, was er geen sprake van paniek en bleven de meesten gedurende de hele crisisperiode vasthouden aan hun kredietprogramma. Deze nuchtere reactie hielp een liquiditeitscrisis in de markt te voorkomen door effecten beschikbaar te stellen.

Dan CopinTijdens de piek van de crisis, “presteerden de financieringsactiviteiten goed terwijl de vraag toenam, gedreven door de angst van institutionele klanten voor een liquiditeitstekort. De vraag naar het lenen van hoogwaardig onderpand steeg ook, en werd daardoor steeds duurder, zelfs voor General Collateral liquiditeiten. De belangrijkste reden was de noodzaak om derivatenposities in onderpand te geven”, legt Dan Copin, Group Head of Securities Finance and Repo bij CACEIS, uit.

Centrale banken speelden een sleutelrol door snel, gecoördineerd en breed te reageren op de gebeurtenissen. De economische strategieën die zij toepasten, absorbeerden de financiële schok op efficiënte wijze en de spreads keerden snel terug naar een normaal niveau.

Desalniettemin zag het snelle herstel tot de normaliteit op de markten kansen in bijzondere situaties, zoals fusies en overnames, verdwijnen als gevolg van de aanhoudende onzekerheid van bedrijven en de overtollige liquiditeit in de markt. De maatregelen van de centrale banken waren nodig om een liquiditeitscrisis te voorkomen, maar de markten verloren aan dynamiek en werden tamelijk statisch.

Donia RouiguebTijdens de turbulente periode hebben we onze communicatie met klanten drastisch verbeterd om hen gerust te stellen. Velen van hen maakten zich zorgen dat ze mogelijk grootschalige verkopen van posities zouden moeten uitvoeren en met flashbacks naar 2008 geen effecten in bruikleen aan hen zouden teruggeven. We hebben een breed scala aan klanttypen ondersteund via ons securities lending en financieringsprogramma, waaronder collectieve beleggingsfondsen, hedgefondsen, pensioen- en verzekeringsfondsen en centrale banken”, zegt Donia Rouigueb, Head of Sales - Securities Finance and Repo bij CACEIS.

Bovendien moesten de teams van CACEIS Securities lending en financiering de migratie van grote klantprogramma's in het voorjaar tijdens de lockdown beheren en in het najaar met het aan boord nemen van klanten van de voormalige KAS BANK, die op 1 november een 100%-dochteronderneming van CACEIS werd.

De sector, de leveranciers en de klanten, pasten hun werkmethoden snel aan de crisis aan en voerden een wendbare strategie uit met teams die verspreid waren over verschillende vestigingen. De complexe infrastructuur van de dealingrooms werd snel gedelokaliseerd, waarbij gebruik werd gemaakt van technologie en netwerken om slim te kunnen werken, zelfs voor handelaren. “Gelukkig maakt de huidige technologie een dergelijke operatie mogelijk, aangezien dit in 2008 veel moeilijker zou zijn geweest. Of het werken op afstand nog steeds mogelijk is, is nog maar de vraag, want het lijkt geen deel uit te maken van de handelskamermentaliteit. Toch liet de uitzonderlijke situatie zien dat het mogelijk is en dat onze bedrijfscontinuïteitsplannen solide zijn, zonder verstoring”, zegt Dan Copin.

Eind 2020 is de situatie weer normaal voor spelers met over het algemeen minder inkomsten uit kredietverlening in vergelijking met 2019 als gevolg van zeer rustige markten en een groot overschot aan liquiditeit door de centrale banken. Spelers met zowel securities lending- als financieringsactiviteiten zouden de inkomsten in evenwicht moeten zien te brengen. Het niveau van de vaste inkomsten is zeer laag en de risicopremies zijn bijna verdwenen.

2021, een beter vooruitzicht qua activiteit, maar ook vele uitdagingen

Het maken van voorspellingen voor 2021 is moeilijk omdat er zoveel is veranderd en de omgeving nog steeds erg onzeker is.

Met de hulp van de centrale banken en het optreden van de regeringen lijkt het herstel sneller te verlopen dan verwacht en zullen we binnenkort de terugkeer van een aantal M&A's zien, gedreven door de noodzaak voor de bedrijven om te consolideren na een ruwe periode voor het bedrijf. Deze consolidatiebeweging zal goed nieuws zijn voor de securities lending programma's, omdat het zal leiden tot Special Situations-kansen.

In de tussentijd zullen, “vastrentende spreads waarschijnlijk laag blijven omdat ze zo nauw verbonden zijn met centrale banken en hoogwaardige liquide middelen (HQLA's), dus we zullen waarschijnlijk zien dat de spreads in 2021 blijven afnemen”, zegt Dan Copin.

Eén ding is zeker: de inkomsten uit securities lending blijven een zeer goede gelegenheid voor beleggers die op zoek zijn naar een veilige manier om een aantal basispunten te halen. De op maat gemaakte oplossingen van CACEIS zullen een winnende aanpak zijn voor de klanten, omdat ze hen zullen helpen de optimale leenstrategie te bepalen en extra inkomsten te genereren.

Regelgeving: naar meer transparantie

Regelgeving en naleving zijn de hot topics voor het komende jaar.

De Securities Financing Transaction Regulation - SFTR - is afgelopen juli geïmplementeerd om meer transparantie in effectenfinancieringstransacties af te dwingen. Het legt grote rapportageverplichtingen op en zelfs wanneer de uitlener een groot deel van deze last kan dragen, zullen de cliënten zeer betrokken moeten zijn bij het toezicht op de kwaliteit van de rapportage.

De buy-in en settlements-disciplines van de Central Securities Depository Regulation – CSDR, met zijn zware rapportagelast, zal ook belangrijke implicaties hebben, met name voor obligatieleningen die historisch gezien minder efficiënt zijn op het gebied van settlements-fouten. Gelukkig is het tot 2022 uitgesteld.

ESG zal in 2021 zeker het belangrijkste onderwerp zijn, in de wetenschap dat de wereld op zoek is naar een manier om de overgang naar een duurzamere economie te maken. Securities lending kan ESG-conform zijn, maar er moeten meer discussies plaatsvinden en processen worden opgezet om de beleggers gerust te stellen. Voor de belegger ligt de prioriteit meestal bij het stemmen en het bijwonen van vergaderingen. Als kredietverstrekker zal het nodig zijn om krachtige instrumenten te blijven ontwikkelen om aandelen terug te roepen in de vele verschillende landen waar onze klanten actief zijn op het gebied van kredietverlening - in de wetenschap dat jurisdicties verschillende regels toepassen met betrekking tot de manier waarop er over aandelen wordt gestemd en hoe een leningstransactie juridisch is gestructureerd.

We hebben er alle vertrouwen in dat onze OTC-sector, zoals altijd, een uitweg zal vinden uit deze uitdagende tijden door voortdurend te innoveren en met financieel vernuft nieuwe bronnen van inkomstengroei aan te boren, net als in de periode na 2008, toen we de effectenfinancieringsactiviteiten zagen opkomen”, aldus Dan Copin.

“Tot slot is en blijft een belangrijk aspect van onze activiteiten het onderhouden van een nauwe dialoog met klanten om hun behoeften te begrijpen, passende producten te ontwerpen en op maat gemaakte oplossingen te leveren. Hoewel de handel steeds meer geautomatiseerd wordt, blijft het menselijke element essentieel voor de relatiezijde van het bedrijf, door samen te werken om oplossingen voor de toekomst te vinden”, concludeert Donia Rouigueb.

Het securities lending-aanbod van CACEIS is zeer succesvol geweest dankzij de flexibiliteit en de kwaliteit van de ondersteuning voor klanten, maar ook dankzij de groeiende belangstelling van institutionele beleggers. Deze nabijheid bij de klant en de kwaliteit van de dienstverlening in de afgelopen vier jaar is door de markt erkend en heeft drie van de meest prestigieuze prijzen gewonnen tijdens de Global Investor ISF 2020 Awards afgelopen oktober. Deze resultaten zijn een weerspiegeling van het uitstekende imago van CACEIS op dit gebied.

CACEIS heeft zijn positie geconsolideerd als een betrouwbare partner die zijn klanten in staat stelt om tegen de best mogelijke voorwaarden toegang te krijgen tot de markt voor effectenkredieten, dankzij zijn flexibiliteit en de kwaliteit van zijn klantenondersteuning.