aller au menu aller au contenu

Overzicht

De Europese marktinfrastructuurverordening EMIR (European Market Infrastructure Regulation) werd gepubliceerd op 27 juli 2012 en is vanaf 21 juni 2016 geleidelijk ingevoerd.

Het is een essentiële stap om de systeemrisico's in verband met OTC-(over the counter) derivaten te reduceren, overeenkomstig de toezeggingen van de G20.

De EMIR-verordening moet met het oog op de clearingverplichtingen nog worden aangevuld met technische normen ('Regulatory Technical Standards', RTS).

Met de EMIR-refit-verordening, op 18 april 2019 goedgekeurd door het Europees Parlement en op 28 mei 2019 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, is het toepassingsgebied van de verplichting tot centrale clearing uitgebreid.

Belangrijkste bepalingen

 • Voor bilaterale contracten, inclusief valutatermijncontracten, gelden bepaalde onderpandvereisten
 • Verplichting tot uitwisseling van onderpand en onafhankelijke waardering van OTC-derivatentransacties (dagelijkse mark-to-market-waardering van uitstaande contracten)
 • Verplichte rapportage aan transactieregisters
 • Voor standaard-OTC-derivaten geldt een clearingverplichting
 • Introductie van initiële en variabele margestortingen

Meer informatie

EMIR-verordening van 4 juli 2012

OTC-derivaten en de clearingverplichting


Uitdagingen & oplossingen

Voornaamste uitdagingen

 • Introductie van initiële en variabele margestortingen
 • Gescheiden follow-up van bilaterale en geclearde contracten
 • Verplichte rapportage aan transactieregisters
 • Implementatie van onderpand en bindende waarderingen van OTC-derivatentransacties (dagelijkse mark-to-market-waardering van uitstaande orders)

Deze wijzigingen roepen vragen op over de organisatie, de verwerking en de optimalisering van onderpand en de daaraan verbonden kosten

De oplossingen van CACEIS

 • Verwerking van OTC-derivaten (zowel standaardproducten als complexe instrumenten)
 • Onderpandbeheer
 • Onafhankelijke mark-to-market-waarderingen
 • Berekening van margestortingen
 • Uitbesteding van de rapportage aan transactieregisters
 • Clearing van standaard-OTC-derivaten

Belangrijkste data