aller au menu aller au contenu

Overzicht

In de twee decennia tussen de ondertekening van het Kyoto-protocol van 1997 en de Overeenkomst van Parijs van 2015 is er dankzij intergouvernementele en internationale onderhandelingen veel vooruitgang geboekt en zijn de uitgangspunten van ecologische duurzaamheid aanzienlijk verduidelijkt.

Het is ook belangrijk om nota te nemen van de Europese toezegging om de financiële stabiliteit te versterken door milieu-, maatschappelijke en governance-factoren te betrekken bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is dus een centraal thema in de financiële wereld.

Meer informatie

Januari 2018: Publicatie van het eindverslag van de Deskundigengroep op hoog niveau ('High Level Expert Group', HLEG) over duurzame financiering.

November 2018: Draaiboek voor duurzame financiering van de AMF.

December 2018: Raadpleging van de ESMA/EIOPA over de integratie van duurzaamheidsrisico's en -factoren in de icbe-/abi- en de MIFID-2 richtlijnen.

Januari 2019: Publicatie van een reflectienota van de EU over hoe Europa de doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling in 2030 zou kunnen bereiken.

9 June 2020: publication by European Commission of draft delegated acts revising MiFID, ISD and UCITS to incorporate client sustainability preferences and the sustainability dimension into institutions' risk management policies.

Uitdagingen en kansen

Uitdagingen voor institutionele beleggers en beheermaatschappijen.

Kansen: Hoe kan CACEIS u helpen?

CACEIS heeft een oplossing ontwikkeld voor het verstrekken van essentiële ESG- en klimaatgegevens aan haar cliënten, zodat ze de risico's die verband houden met hun beleggingsbeleid en de naleving van wettelijke vereisten beter kunnen beoordelen.

De door CACEIS aangeboden diensten voor rapportage van ESG- en klimaatgegevens maken deel uit van de MVO-benadering en de beleggingsstrategie van onze cliënten, die beide gericht zijn op het bevorderen van de duurzaamheid van de economie.

Van het beheren van klimaatrisico's...

De oplossing van CACEIS voor de rapportage van ESG- en klimaatgegevens biedt institutionele beleggers de informatie die ze nodig hebben om de risico's in verband met de klimaatverandering (fysieke risico's) of de risico's die voortvloeien uit de overgang naar een koolstofarme economie (transitierisico's) te monitoren en te beheren.

... tot de kansen die ontstaan bij het financieren van de energietransitie

De oplossing van CACEIS voor de rapportage van ESG- en klimaatgegevens stelt institutionele beleggers en beheermaatschappijen in staat de kwaliteit en de prestaties van hun portefeuilles op basis van ESG- en klimaatcriteria te beoordelen en om volledig transparante informatie te verstrekken over de maatschappelijke en ecologische impact van hun beleggingsbeslissingen.

De oplossing voor de rapportage van ESG- en klimaatgegevens biedt een globaal en samenvattend overzicht van de prestaties van een portefeuille op het gebied van ESG- en klimaatcriteria. De oplossing voldoet aan de reglementaire vereisten.

De oplossing van CACEIS kan zowel worden gebruikt om de risico's in verband met klimaatverandering nauwkeurig te meten als om te profiteren van de commerciële kansen die de groeiende belangstelling van beleggers voor duurzame financiering met zich meebrengt.


Belangrijke data

Important information – CACEIS’ corporate identity is currently being used to sell fraudulent term deposit products. CACEIS has nothing to do with such offers and does not even sell investment products. Please be vigilant and avoid becoming the victim of this type of fraud.
x