aller au menu aller au contenu

Tag CACEIS

AIFM

News, Press Releases, Events & Interviews:

  • De AIFMD-evaluatie: een stapsgewijze verandering of een grote opknapbeurt?

    De AIFMD-evaluatie: een stapsgewijze verandering of een grote opknapbeurt?

    01/14/2021 - Toen de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) in 2011 in werking trad, had deze twee hoofddoelstellingen: het bieden van een veilig regelgevingskader voor het beheer en de distributie van alternatieve beleggingsfondsen (abi's) in de Europese Unie en het waarborgen van de beperking van de systeemrisico's die verbonden zijn aan het beheer van alternatieve activa. Zij heeft haar doelstellingen grotendeels verwezenlijkt, maar op een aantal gebieden moet nog vooruitgang worden geboekt.

  • Luxcellence, CACEIS’ Management Company

    Luxcellence, CACEIS’ Management Company

    07/08/2020 - Luxcellence is a CACEIS Group UCITS management company and Alternative Investment Fund Manager (AIFM). Based in Luxembourg and supervised by the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), it offers a comprehensive and modular range of third-party fund management and risk management support services.