aller au menu aller au contenu

Overzicht

De uitvoeringsmaatregelen voor Solvency II, niveau 2, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 17 januari 2015, vormen een belangrijke stap in de richting van de uitvoering van de richtlijn en zijn sinds 1 januari 2016 van toepassing op Europese verzekeringsmaatschappijen.

Het doel van de richtlijn is het ontwikkelen van interne organisatie- en beoordelingsmodellen om risico's te beheersen en de solvabiliteit te garanderen.

Belangrijkste bepalingen

De richtlijn is gebaseerd op drie pijlers:

Meer informatie

Richtlijn van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en de uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvency II)


Uitdagingen & oplossingen

VOORNAAMSTE UITDAGINGEN

DE OPLOSSINGEN VAN CACEIS

CACEIS biedt vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen oplossingen op maat om aan de rapportageverplichtingen van de Solvency II-richtlijn te voldoen.

Contact us


Belangrijkste data

Important information – CACEIS’ corporate identity is currently being used to sell fraudulent term deposit products. CACEIS has nothing to do with such offers and does not even sell investment products. Please be vigilant and avoid becoming the victim of this type of fraud.
x