aller au menu aller au contenu

Inzicht door overzicht

Regie in Pensioenuitvoering
Rapport van de Expertgroep Ketenchallenge

ONDERZOEKSVRAAG

De Expertgroep Ketenchallenge wil de volgende onderzoeksvraag beantwoorden:

Wat is nodig om het pensioenfonds in staat te stellen om samen met zijn ketenpartners financiële resultaten toe te rekenen aan individuele pensioendeelnemers, in overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit de Wtp?

Het pensioenfonds en zijn ketenpartners zijn bepaald geen vreemden voor elkaar. Toch kan er sprake zijn van communicatieruis en dreigen er misverstanden. De Expertgroep wil bijdragen aan eensluidende terminologie om spraakverwarring tegen te gaan. Als de partijen in de pensioenketen samenwerken dan vergen IT-systemen dat de terminologie eenduidig is; computers kunnen slecht overweg met vaagheid.

Reshaping investment: Tokenisation, ETFs and Sustainability

Reshaping Investment: Tokenisation, ETFs and Sustainability

Governance and the climate risk dilemma

Governance and the climate risk dilemma

In this survey, Funds Europe, in partnership with CACEIS, examine the extent to which fund boards and asset managers are...

Securities Lending at CACEIS

Securities Lending - Compatible with ESG principles

CACEIS has prepared this information document to help its clients meet the challenges ahead. The aim is to provide insight into...

Climate and ESG: Time for Action

Climate and ESG: Time for action

Climate change is the key issue of our time. Climate change risks know no boundaries and will impact pension schemes of all shapes...

Strategic choices for asset management in 2021

Strategic choices for asset management in 2021

In this survey, Funds Europe, in partnership with CACEIS, examines where priorities lie for asset managers in crafting their...

CACEIS and local government pension schemes - Part 4

CACEIS and local government pension schemes - Part 4

The who’s who and what’s what of ESG

CACEIS and local government pension schemes - Part 3

CACEIS and local government pension schemes - Part 3

Why climate change matters

CACEIS and local government pension schemes - Part 2

CACEIS and local government pension schemes - Part 2

Assessing your asset managers’ ESG approach

CACEIS and local government pension schemes - Part 1

CACEIS and local government pension schemes - Part 1

An introduction to responsible investment

Taking action on ESG and Climate change

Taking action on ESG and climate change

Transforming tomorrow: Rising to the new normal of ESG and Climate change factors and risks

Funds Europe & CACEIS Fund Governance Survey

Fund Governance

A Funds Europe survey in partnership with CACEIS

How AI will transform investment

Analyse that: How AI will transform investment

A Funds Europe survey in partnership with CACEIS

Important information – CACEIS’ corporate identity is currently being used to sell fraudulent term deposit products. CACEIS has nothing to do with such offers and does not even sell investment products. Please be vigilant and avoid becoming the victim of this type of fraud.
x