aller au menu aller au contenu

Digitalisering van de klantervaring: elektronische ondertekening van contracten

© Adrien Ilie825

Verschillende CACEIS-entiteiten maken momenteel gebruik van elektronische handtekeningen voor hun contracten, die geleidelijk over de hele groep zullen worden uitgerold.

Klanten van CACEIS in Frankrijk, Luxemburg, België en Duitsland kunnen nu contracten ondertekenen via het DocuSign-platform. DocuSign is een vertrouwde partner die door de groep Landbouwkrediet is erkend en voldoet aan de vereisten van de Europese eIDAS-verordening (elektronische identificatie-, authenticatie- en vertrouwensdiensten).

Na de succesvolle test zal het gebruik van elektronische handtekeningen worden uitgebreid naar andere rechtsgebieden waar CACEIS actief is, om onze klanten wereldwijd een consistente dienstverlening te bieden.

Tania Deltchev - Head of Legal, CACEIS FranceDe juridische afdeling van CACEIS in Frankrijk heeft het project namens alle entiteiten van de groep geleid, in nauwe samenwerking met IT, sales en de 3D-teams.

Om onze klanten een veiligheidsniveau te garanderen dat gelijkwaardig is aan dat van een handgeschreven handtekening, hebben wij gekozen voor een 'geavanceerde' elektronische handtekening. Deze garandeert de integriteit van het document en verifieert de ondertekenaars met behulp van een sms-code die op het moment van ondertekening via hetDocuSign -platform wordt verzonden. Zodra het document is ondertekend, ontvangt de ondertekenaar een certificaat van voltooiing dat bewijskracht heeft in EU-rechtbanken,” legt Tania Deltchev, Head of Legal (Frankrijk) bij CACEIS, uit.

Elektronische handtekeningen bieden veel voordelen, zowel voor CACEIS als voor onze klanten:

  • Een verkorting van de doorlooptijden van handtekeningen door het gebruik van notificaties, waardoor de dienstverlening eerder van start kan gaan.
  • Beter toezicht op de ondertekeningscyclus: elke ondertekenaar wordt in elke fase van het ondertekeningsproces op de hoogte gehouden.
  • Vereenvoudigde archivering.
  • Een kleinere ecologische voetafdruk (er wordt minder papier gebruikt).

Onze nieuwe digitale dienst stelt verkoop- en juridische teams in staat om de diensten die we aanbieden binnen de kortst mogelijke tijd te leveren, en met het vereiste niveau van juridische bescherming, waardoor we onze klanten kunnen ondersteunen bij het aanpakken van hun ontwikkelingsuitdagingen,” zegt Tania Deltchev.

Dit nieuwe digitale ondertekeningsproces voegt zich bij de bestaande reeks oplossingen voor elektronische handtekeningen die in de CACEIS-groep zijn geïmplementeerd en die allemaal worden ondersteund door DocuSign en hetzelfde niveau van veiligheid en traceerbaarheid bieden:

  • TEEPI Market Place, waarmee klanten van beleggers nu hun inschrijvingsformulieren elektronisch kunnen ondertekenen;
  • het E-sign portal waarmee klanten documentatie kunnen ondertekenen in verband met activiteiten die aan CACEIS zijn toevertrouwd, zoals prijsbeleid, service level agreements, facturen en fiscale documentatie.