aller au menu aller au contenu

Overzicht

De Verordening inzake Europese langetermijnbeleggingsinstellingen Eltif's (European Long-Term Investment Funds) trad in werking op 8 juni 2015. Deze nieuwe verordening, die vanaf 9 december 2015 in alle EU-lidstaten van toepassing is, is bedoeld om langetermijnbeleggingen in de 'reële economie' te bevorderen en maakt deel uit van het actieplan van de Europese Commissie voor de opbouw van een kapitaalmarktenunie.

Eltif's zijn een categorie van in de EU gevestigde alternatieve beleggingsfondsen (abi's) en voldoen aan de vereisten uit de AIFM-richtlijn, zoals de verplichting om een bewaarder aan te stellen. Ze profiteren van een Europees paspoort en label.

Belangrijkste bepalingen

In aanmerking komende activa – minimaal 70% van de beleggingen - dient te bestaan uit niet-beursgenoteerde bedrijven, directe vastgoedholdings met een waarde van meer dan EUR 10 miljoen, deelbewijzen van andere Eltif's, Europese durfkapitaalfondsen of vastgoedfondsen. Maximaal 30% van de beleggingen mogen bestaan uit activa die in aanmerking komen voor de UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) IV-richtlijn. De Eltif moet beheerd worden door een erkende abi-beheerder.

Fondsen kennen een lock-up-periode waarin geen terugkoopverzoeken worden verwerkt. Hoewel volledige terugkoop van een belegging alleen mogelijk is na afloop van deze periode, gelden er speciale regels voor particuliere beleggers.

De fondsen kunnen worden aangeboden aan zowel particuliere als institutionele beleggers.

Meer informatie

> EU-verordening 2015/760 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen

Uitdagingen en kansen voor abi-fondsen

CACEIS begeleidt fondsbeheerders bij de naleving van de Eltif-verordening en helpt ze er volop van te profiteren

  • Bewaar- en custody-diensten
  • Ondersteuning bij het structureren van fondsen en de distributie ervan in het buitenland
  • Uitbesteding van activiteiten met betrekking tot het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (EBI)
  • Diensten op het gebied van afhandeling en clearing
  • Uitbesteding van de middle-office en de back-office
  • Rapportagediensten (AIFM-richtlijn, risico- en prestatiemeting, Solvency II, transactieregisters, FATCA, AEOI)

Contact us


Belangrijkste data