aller au menu aller au contenu

Overzicht

De internationale richtlijn voor fiscale gegevensuitwisseling AEOI (Automatic Exchange Of Information, automatische uitwisseling van inlichtingen), opgesteld door de OESO op verzoek van de G20 en sinds de introductie ervan aangenomen door ongeveer 150 landen, schrijft voor dat financiële tussenpersonen in de landen die zich bij de richtlijn hebben aangesloten het fiscale vestigingsland van hun cliënten aan moeten geven.

Deze richtlijn is derhalve van toepassing op CACEIS, haar internationale vestigingen, de vermogensbeheermaatschappijen van haar cliënten en hun beleggers.

De AEOI heeft dezelfde doelstellingen als de FATCA:

Financiële instellingen zijn sinds 1 januari 2016 verplicht om voor al hun cliënten, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, na te gaan of deze regelgeving op hen van toepassing is.

De eerste automatische uitwisseling van inlichtingen (CRS*, Common Reporting Standard) op basis van de richtlijn van de OESO vond plaats in 2017 en had betrekking op gegevens uit 2016.

De website van de OESO bevat nadere informatie over de AEOI-regelgeving (lijst van betrokken landen, wetten en richtlijnen voor elk rechtsgebied).

Op wie is de regelgeving van toepassing en hoe gaat het in zijn werk?

Particuliere beleggers en bedrijven met een rekening in een land dat niet hun fiscale vestigingsland is, zijn onderworpen aan de AEOI-rapportage

Financiële instellingen zullen twee soorten gegevens verzamelen:

 • Financiële gegevens (rekeningsaldi, rente, dividenden, vermogensaanwas en andere financiële inkomsten),
 • Referentiegegevens (naam, hoofdverblijfplaats c.q. -adres, fiscaal woonadres, land, geboortedatum enz.).

Deze referentiegegevens worden verkregen via een door de AEOI-richtlijn verplicht gestelde zelfcertificering, die door de rekeninghouder (persoon of bedrijf) moet worden ingevuld, ondertekend en verzonden naar de financiële instelling die verantwoordelijk is voor de rapportage aan de lokale belastingdienst.

Als er een wijziging is opgetreden in een van de referentiegegevens (door AEOI beschouwd als een wijziging in de omstandigheden), moet de rekeninghouder een nieuwe zelfcertificering invullen om deze wijzigingen aan die rapporterende instelling door te geven.

Het standaardmodel van CACEIS is hieronder beschikbaar. Als cliënt van CACEIS of als belegger dient u deze in te vullen, te ondertekenen en te verzenden naar uw gebruikelijke contactpersoon.

Samenvattende tabel FATCA vs AEOI:

AEOI


Zelfcertificering

Rechtspersonen

CACEIS

Natuurlijke personen

CACEIS


Belangrijkste data

 • 1 januari 2016

  Implementatie van identificatieproces voor bestaande en nieuwe beleggers (rechtspersonen & particulieren)

 • 31 december 2016

  Einde aan identificatie van vermogende particuliere beleggers (meer dan 1 miljoen dollar)

 • Maart 2017

  Eerste rapportage aan de lokale belastingdienst in de landen die zich als eerste bij de regelgeving hadden aangesloten

 • September 2017

  Rapportage van de lokale belastingdienst aan de belastingdienst van de betreffende fiscale vestigingslanden

 • Maart 2018

  Eerste rapportage aan de lokale belastingdienst in de landen die zich als laatste bij de regelgeving hadden aangesloten

 • 3 juli 2018

  Frankrijk publiceert de Verordening 2018-569

  Verordening 2018-569, 3 juli 2018
 • September 2018

  Rapportage van deze lokale belastingdiensten aan de belastingdienst van andere landen


Lijst van partnerstaten die een overeenkomst met Zwitserland hebben gesloten

Zwitserland heeft met de volgende partnerstaten een overeenkomst gesloten voor de invoering van een automatische uitwisseling van inlichtingen:

Lijst van partnerstaten